Disfunctionerend OM

door mr. Floris Zwartkruis Disfunctionerend OM: Focus op samenwerking met 'Witteboorden' en jacht op Klokkenluiders! Inleiding: Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van... Lees verder →

CHECKLIST VOOR RECHTERLIJKE BESLISSINGEN, AFSCHRIFTEN, GROSSEN EN EXPLOTEN IN HET CIVIELRECHT

Er worden opvallend veel fouten genaakt bij de uitreiking van rechterlijke beslissingen (vonnissen, arresten en beschikkingen). Dit geldt ook voor exploten van een gerechtsdeurwaarder. Om te bepalen of we te maken hebben met een rechtsgeldig opgemaakte rechterlijke beslissing en grosse (lees executoriale titel) en vervolgens of  een geldig gerechtsdeurwaardersexploot is uitgereikt, kan de  checklist worden... Lees verder →

Zijn de antwoorden van minister werkelijk adequaat?

Recentelijk was het de eer aan de vierde VVD-er  op het superministerie  van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie) om  het veld te moeten ruimen. Hij erkent dat hij de Kamer ook verkeerd heeft geïnformeerd toen er, na de publicatie van De Telegraaf dat  ernstige misdaden weggestopt waren door het ministerie, vragen over de... Lees verder →

Op de stoel van de rechter

Op 14 mei j.l. verscheen er wederom een kritisch artikel over de rechtspraak door strafrechtadvocaat mr. Pieter van der  Kruijs in het Brabants Dagblad met als titel:                                                  “De strafbeschikking”. Samenvatting: Het voelt niet lekker dat er bij een strafbeschikking onder gezag van het Openbaar Ministerie wordt opgespoord, vervolgd en straf opgelegd. Straffen, dat doet... Lees verder →

Tuchtrecht onder de loep (I): De voorzittersbeslissing

In Civus Mundi # 82 verscheen een interessant artikel van oud Eerste Kamer lid mr. drs. Henk Rang over het tuchtrecht met als titel: “Tuchtrecht onder de loep (I): De voorzittersbeslissing”.   Samenvatting: Van de rond 6500 klachten tegen een advocaat, die in de jaren 2012-2017 werden doorgezonden naar een Raad van Discipline, werd twee... Lees verder →

De NOvA heeft geen mening

Op 25 maart j.l. schreef mr. Paul Ruijs een brief aan de deken van de Orde van Advocaten mr. J. Rijlaarsdam. Ruijs vroeg hoe de NOvA aankijkt tegen het verschijnsel dat rechters in het geniep vertrouwelijke incompany traingen geven aan advocaten. Op 2 april j.l ontving Ruijs een nietszeggend antwoord dat u hieronder kunt lezen... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑