Toedekker

In de Beekdaeler van 29 mei 2019 verscheen op pagina 2 onderstaande column van mr. J.J.A. Jetten. De vijfde VVD-bewindsman van het ministerie van Justitie en Veiligheid die het veld moet ruimen, is, ik voorspel het u bij dezen, Sander Dekker. Onlangs moest staatssecretaris Markus Gerardus Jozef Harbers zijn ambt neerleggen, omdat onder zijn verantwoordelijkheid... Lees verder →

CHECKLIST VOOR RECHTERLIJKE BESLISSINGEN, AFSCHRIFTEN, GROSSEN EN EXPLOTEN IN HET CIVIELRECHT

Er worden opvallend veel fouten gemaakt bij de uitreiking van rechterlijke beslissingen (vonnissen, arresten en beschikkingen). Dit geldt ook voor exploten van een gerechtsdeurwaarder. Om te bepalen of we te maken hebben met een rechtsgeldig opgemaakte rechterlijke beslissing en grosse (lees executoriale titel) en vervolgens of  een geldig gerechtsdeurwaardersexploot is uitgereikt, kan de  checklist worden... Lees verder →

(On)terechte beschuldigingen en het wetsvoorstel van minister Grapperhaus voor nieuwe strafbaarstellingen van ‘seks tegen de wil’ en ‘seksuele intimidatie’

De #Metoo-beweging maakte veel los. Slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik werden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, erover te praten en misstanden te melden. Dat is een goede zaak. De onthullingen en discussies in de media maken ons ervan bewust dat twee personen een voorval of vrijpartij totaal verschillend kunnen interpreteren. Wat de een... Lees verder →

Zijn de antwoorden van minister werkelijk adequaat?

Recentelijk was het de eer aan de vierde VVD-er  op het superministerie  van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie) om  het veld te moeten ruimen. Hij erkent dat hij de Kamer ook verkeerd heeft geïnformeerd toen er, na de publicatie van De Telegraaf dat  ernstige misdaden weggestopt waren door het ministerie, vragen over de... Lees verder →

Op de stoel van de rechter

Op 14 mei j.l. verscheen er wederom een kritisch artikel over de rechtspraak door strafrechtadvocaat mr. Pieter van der  Kruijs in het Brabants Dagblad met als titel:                                                  “De strafbeschikking”. Samenvatting: Het voelt niet lekker dat er bij een strafbeschikking onder gezag van het Openbaar Ministerie wordt opgespoord, vervolgd en straf opgelegd. Straffen, dat doet... Lees verder →

No Name

Al enkele jaren krijgt Aad B. i.v.m. een rechterlijke procedure brieven van een officier van justitie die zonder naam ondertekend worden. Op herhaalde verzoeken wie achter deze handtekening schuil gaat krijgt hij geen eensluidend antwoord. De vraag die Aad B. dag en nacht bezig houdt is of het OM iets te verbergen heeft. Wat ging... Lees verder →

Man met ballen

  Het gebeurt niet snel dat een advocaat zo ongezouten kritiek durft te geven op het rechtssysteem in Nederland. De meeste advocaten laten het al afweten als ze gevraagd worden om als publiek bij een forumdiscussie over de rechtspraak aanwezig te zijn, bang geassocieerd te worden met criticasters die in het panel zitten. In De... Lees verder →

Vertrouwen in onafhankelijkheid rechters daalt

Onlangs werd er in de Volkskrant korte metten gemaakt met de internationale ranking waar de rechterlijk Nederland en minister Grapperhaus zo trots op waren. Op 26 april j.l. verscheen er in de Telegraaf een artikel met als kop: “Vertrouwen in onafhankelijkheid rechters daalt”. Uit het Telegraaf artikel blijkt dat zeven op de tien Nederlanders de... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑