DE RUTTE DOCTRINE VOLGENS NYQUIST[1]

In het elektronisch  journaal van de Nederlandse rechtspraak van de 21e eeuw, Hollandpromote.com (juni 2021) geeft prof.dr.ir. Anton F.P. van Putten een wetenschappelijke analyse van de Rutte doctrine. door Prof dr. ir Anton F.P. van Putten: SAMENVATTING Dit onderzoek is gewijd aan de analyse van de Rutte doctrine. Daarvoor is gebruik gemaakt van enkele begrippen uit de Regeltechniek.... Lees verder →

Klassenjustitie in Nederland

Tessa Rolink en Camiel Eurlings in betere tijden Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een WODC rapport waarin het vóórkomen van klassenjustitie in Nederland onderzocht wordt en dat op 28 juni 2021 openbaar zal worden. Op 27 oktober 2016 wijdde de Nieuwe Revu hier al een groot artikel aan met als titel... Lees verder →

Wie houdt de rechter onder de duim?

Larissa Alwin maakt als president van de Haagse rechtbank het vonnis tegen Shell bekend. In Wynia’s Week van 2 juni 2021 verscheen er een artikel van mr. Paul Ruijs waarin nog eens de aandacht wordt gevestigd op het feit dat rechters cart blanche hebben als ze de fout willen ingaan. Door PAUL RUIJS 2 juni 2021... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑