DE CODE NAPOLÉON EN HET GEBREK AAN OPENBAARHEID IN DE NEDERLANDSE RECHTSPLEGING

In het elektronisch  journaal van de Nederlandse rechtspraak van de 21e eeuw, Hollandpromote.com (vol.2  november 2005) gaf prof.dr.ir. Anton van Putten een beschouwing over de Code Napoleon of Code Civil waarop de Nederlandse rechtspraak gebaseerd is. Aan actualiteit heeft dit artikel nog niets ingeboet. Samenvatting Openbaarheid van rechtspleging is een grondbeginsel van een eerlijke, onafhankelijke rechtspraak.Dit is terug... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑