MEER MOGELIJKHEDEN OM RECHTERS TE BERISPEN OF BESTRAFFEN

pistol in box 1

In 2013 vond de Rechtspraak het positief dat er meer maatregelen moesten komen om voor het leven benoemde rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen.

Op 6 februari 2018 heeft de Tweede Kamer uiteindelijk ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Het is nu de vraag hoelang het gaat duren voor deze nieuwe wet wordt aangenomen en welke doodzonden rechters moeten begaan willen ze berispt of gestraft worden.

Op dit gebied loopt Nederland behoorlijk achter op België. In België riskeren corrupte rechters volgens het Belgisch Strafwetboek (art. 246-253) tot 15 jaar cel. Het schijnt zelfs zo te zijn dat in de eerste helft van de vorige eeuw bij betrapping van een corrupte rechter hij een kistje voorgeschoven kreeg met hierin een pistool, een uitnodiging om de eer aan zich zelf te houden. Maar vaak konden corrupte rechters er zich door hun macht en netwerken er nog uit spartelen of een milde straf krijgen.

Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van 6 februari 2018 plaatste dr. Joe Eustatia op Facebook op 12 februari j.l. een bericht dat ik de lezers van mij blog niet wil onthouden.

Dr. Joe Eustatia :

Een opvallend bericht uit de Telegraaf van 6 februari 2018:

Meer mogelijkheden om rechters te berispen of bestraffen.

De Tweede Kamer is gezien een bericht uit de TELEGRAAF van 6 februari j.l. voor uitbreiding van de mogelijkheden om rechters te berispen of te bestraffen als zij over de schreef gaan. Het voorstel kreeg de steun van alle partijen.

De leden van de Tweede Kamer zullen niet zo maar tot dit besluit zijn gekomen. Slachtoffers van foute rechtspraak hebben vaker leden van de Tweede Kamer benaderd met verzoek aandacht te besteden aan het fenomeen foute rechters.

De talrijke kritische publicaties van Rob Brochus (SDN), Nico van den Ham, ir. Ruud Rietveld, ir. Toon Peters (watunietindekrantenleest.com) , mr. Paul Ruijs, mr. Anton Weenink, mr. Meindert Stelling, prof. dr. ir. Anton van Putten (hollandpromote.com), mr. Hugo Smit, ir. Alfred Mol, dr. Joe Eustatia en anderen, konden niet ongemerkt blijven en hebben er UITEINDELIJK tot een begin van actie bij de politiek geleid. Het is nu maar afwachten of men tot daadwerkelijke actie zal overgaan of dat het bij brave voornemens zal blijven.

Het is te betreuren dat de mainstream media (MSM) het bestaan van foute rechters hardnekkig blijven ontkennen. De mainstream media houden ons valselijk voor dat DE (bedoeld wordt ALLE) Nederlandse rechter(s) integer is (zijn). Een bewijsbaar onjuiste stellingname.

Let wel: voor mij staat vast dat het merendeel van de Nederlandse rechters hardwerkende integere functionarissen zijn. Maar dat laat onverlet dat er tussen de bijna 3000 Nederlandse rechters zich meer dan één “rotte appel” bevindt en het de schijn heeft dat dit fenomeen toeneemt. Nederland kent in elk geval één officieel als liegende rechter geboekstaafde magistraat: mr. Westenberg werd door mr. Hugo Smit in zijn boek als leugenaar aan de schandpaal genageld. Westenberg heeft, na door het Hof van den Bosch te zijn veroordeeld, met stille trom het veld moeten ruimen.

Maar de grootste verantwoordelijkheid voor het blijven voortbestaan van het fenomeen foute rechters zijn de laffe aan koudwatervrees lijdende media. Het ligt voor de hand dat de mainstream media zich niet geroepen voelen aandacht te besteden aan elk onduidelijk niet door onweerlegbaar bewijs ondersteund verhaal over vermeend fout handelende rechters. Maar als de media die als poortwachters van de democratie behoren te functioneren, oren en ogen sluiten voor de vele zeer geloofwaardige en met bewijsstukken onderbouwde verhalen van bovengenoemde scribenten, dan is er toch iets grondig fout in de taakopvatting van deze media.

Het is a bloody shame dat de Tweede Kamer in dit geval voor de zwijgende media uitloopt. Feit is dat de Tweede Kamer het bestaan van het fenomeen erkent en er stappen tegen wil ondernemen. De MSM blijven hierbij achter.

Zonder een preek voor eigen parochie te willen houden: mijn relaas over een rechter die bijklussend als arbiter een wel heel scheve schaats heeft gereden, is met zoveel bewijsstukken onderbouwd dat men niet aan het waarheidsgehalte ervan hoeft te twijfelen. Daar komt bij dat die rechter eerder, te weten in de fameuze Bonairiaanse Zambesi zaak al opzichtig in opspraak was geraakt.

Dat alleen al maakt het verhaal nieuwswaardig: het betreft immers een rechter die bereid is vaker in de fout te gaan.

Maar als ik de media tel die over mijn meer dan 100 bladzijden tellend dossier beschikken, maar angsthazig besluiten er het zwijgen toe te doen, dan heb ik de vingers van beide handen nodig. En dat zal mutatis mutandis ook gelden voor de publicaties van de bovengenoemde scribenten.

Als de MSM in dit struisvogeltactiek blijven volharden zal het aantal foute rechters alleen maar toenemen. Want de foute rechter zal in de wetenschap dat zij in de media een “partner in crime” hebben, alleen maar in aantal toenemen. Foute rechters zullen zich alleen laten afschrikken als zij weten dat hun handelen onderwerp zal zijn van keiharde media publiciteit.

Het zou te betreuren zijn als het moet vergaan zoals bij het misbruik in de katholieke kerk: pas toen dat praktisch een publiek geheim was, mochten journalisten van hun redacties het “nieuws” naar buiten brengen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: