Hoe kordaat is mr. Elianne van Rens nu?

In 2016 schreef Jan Tromp van de Volkskrant dat mevr. Elianne van Rens, de gewraakte  rechter  in het ‘minder Marokkanen proces’ van Wilders,  actief en niet bang is

Volgens mr. Gerard Spong is ze een rechter de  niet snel bang wordt. ‘In tegendeel. Het is er eentje die haar vak goed verstaat. Ze waakt over de fairness van een procedure. Je krijgt haar niet zomaar omver. Een kordate tante en een heel goede rechter. Ze hoort tot de top van de Haagse rechtbank.’

Of deze loftrompet terecht is zal binnenkort uit het antwoord moeten blijken op de mail die ze op 1 augustus j.l. van mr. Paul Ruijs kreeg over een rechter uit Den Haag die het niet zo nauw met de wet neemt.

Van: paul ruijs
Date: do 1 aug. 2019 om 15:22
Subject: nevenfuncties
To: <e.van.rens@rechtspraak.nl>

Geachte mevrouw van Rens,

 Dat was een duidelijk lesje van u/uw collega’s gisteren in het NOS Journaal over die mijnheer die wel 21 minuten met een brandend waarschuwingslampje had doorgereden en een aanrijding veroorzaakte. Dan werkt de wet en het systeem van aangifte, vervolging en straf uitstekend. Bij het boerkaverbod moet dat nog maar afgewacht worden maar rechters die niet 21 minuten maar jarenlang de wet negeren door hun nevenfuncties te verzwijgen weten zeker dat ze nergens last mee krijgen. Tenzij ik uw commentaar in de nationale media gemist heb toen in 2013 bleek dat uw ex-collega Westenberg onder ede niet alleen goed kon liegen maar ook nog eens de FIOD achter zich aankreeg wegens jarenlang verzwegen forse neveninkomsten uit uiterst omstreden advieswerkzaamheden. Vanuit een BV nota bene op naam van zijn echtgenote.  Multiple schending van de wet, ambtseed, leidraden gedragscode etc.  etc :  daar heb ik u en uw collega’s in 2016 in die ‘fijne’  gesprekken met Coen Verbraak niet over gehoord terwijl Westenberg toch geen uitzondering was in uw kringen waar velen het  vertikken om betaalde, omstreden nevenfuncties op te geven. Uw beroepsorganisatie de NVvR grossiert weliswaar in halleluja teksten over integriteit en betrouwbaarheid en roept voor de vorm bij monde van haar voorzitster heel hard foei maar liet onlangs weten machteloos te staan tegenover rechters die hun nevenfuncties verzwijgen. En die andere club, de RvdR sjoemelt zelf met terugwerkende kracht ‘vergeten’ nevenfuncties het register in, met medeweten van het betreffende gerechtsbestuur, dat liever toedekt, wegkijkt dan controleert en sanctioneert. De HR heeft nog nooit een rechter ontslagen en is daarom onderdeel van het probleem terwijl de MvJ en de Tweede Kamer gretig benadrukken dat we een rechtsstaat zijn en vervolgens verwijzen naar de Trias om hun vingers niet te branden. Het beeld dat we de beste rechtspraak van de wereld hebben, moet tenslotte in stand blijven.    

De werkelijkheid is dat eerlijke nette rechters gebukt gaan onder wachttijden, stress en werkdruk terwijl collega’s onder werktijd vele omstreden werkzaamheden verrichten, de wet overtreden en hun forse neveninkomsten verzwijgen, allemaal dankzij een volledig falend toezicht. Dan is ook mevrouw Rens in geen velden of wegen te zien in de buurt van een camera, maar misschien zie ik iets over het hoofd omdat u door (een deel van) de media tenslotte bij leven al zo’n beetje heilig bent verklaard.

De vraag die ik u voorleg is simpel. Net als elders loopt er ook in uw rechtbank een collega rond die een verboden, (ongewenst noemen ze dat bij u ) bezoldigde nevenfunctie verzwijgt. Volgens de wet, uw gedragsregels en leidraad (zeg maar de waarschuwingslampjes) hadden die personen eerst in overleg moeten treden met hun bevoegd gezag om afspraken te maken over de comptabiliteit met de rechtersfunctie en de afdracht van inkomsten onder werktijd. Maar papier is geduldig dus de vraag is wat u cq uw baas mét sanctiebevoegdheden, zou doen als bekend wordt om wie het gaat. Anders gezegd: ik wil u best meedelen wie dat is maar ik heb inmiddels de ervaring dat ik geen reactie krijg maar dat de volgde dag een verzwegen nevenfunctie alsnog in het register staat en iedereen weer over gaat  tot de orde van de dag. Ik zou niet weten waarom dat in uw rechtbank anders zou gaan. Mijn vertrouwen in de rechterlijke macht –  ik ken zelfs een kort geding dat zonder griffier werd gevoerd waarna rechter en bevriende advocaat (tevens plaatsvervangend rechter) samen het partijdige vonnis redigeerden –  is er in de loop der jaren namelijk niet groter op geworden.  

Ik was dan ook van plan om mijn bevindingen met de pers te delen en wellicht dat u langs die weg verneemt om wie het gaat, maar niet voordat ik u, cq uw president in staat heb gesteld adequaat te reageren op het voorgaande. Misschien dat een  genante, onthullende publicatie wel nodig is om de goedwillende krachten in uw organisatie een argument in handen te geven om met hun ergernis de noodzakelijke mutaties door te voeren.  Niettemin groet ik u zonder ‘hard feelings’ en zie met belangstelling uw volgende college tegemoet.

mr  P.P.M. Ruijs 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: