Aangifte tegen voormalige gouverneurs van de provincie Limburg, de heren Theo Bovens en Leon Frissen

Links de toenmalige burgemeester van Brunssum, inmiddels ook voormalige CDA burgemeester van Venray, Luc Winants, rechts de heer Theo Bovens en in het midden het Staatshoofd.

Op het Risk & Compliance Platform Europe verscheen op 17 november 2022 een opmerkelijk artikel over een aangifte bij het College van procureurs – generaal  tegen twee voormalige gouverneurs van  de provincie Limburg i.v.m.  misbruik van overheidsgelden.

Lezers van dit platform kunnen het artikel hieronder lezen.

Michel Klompmaker

Op 24 oktober jongstleden is aangifte gedaan bij het College van Procureurs-Generaal tegen de heren Theo Bovens en Leon Frissen  door mevrouw Yvonne Valten, lid van Transparency International. We spraken met haar in Maastricht over haar aangifte, verzonden naar de voorzitter Mr. G.W. van der Burg van het College van procureurs-generaal. Zij heeft deze aangifte gedaan als burger, als ooggetuige, als direct betrokkene en als toeschouwer van diverse grote financiële casu quo vastgoedschandalen en misbruik met overheidsgelden. Mevrouw Valten stelt dat er sprake was van een malafide, maffia-achtige bestuurscultuur, ambtsmisbruik, ambtelijke casu quo bestuurlijke corruptie, bedrog, fraude, omkoping, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Praktijken die blijkbaar binnen deze kringen tot de gewoonste zaak van de wereld behoren, aldus Valten. Heel concreet gaat het om het  ‘witwassen’ met gemeenschapsgelden van de malversaties gepleegd door Theo Bovens als voorzitter van het Limburgs Symfonie Orkest en zijn bestuurlijke partners in crime, waaronder zijn partijgenoot de heer Leon Frissen die ten tijde van zijn voorzitterschap destijds gouverneur van de provincie Limburg was. Opmerkelijk detail, de heer Theo Bovens is nu de CDA lijsttrekker geworden voor de Eerste Kamerverkiezingen van komend jaar.

Met witwassen in dit verband bedoelt Yvonne Valten het ‘schoonwassen’ van reputaties die de door bestuurscriminaliteit ontstane tekorten vanuit de provincie zijn aangezuiverd met gemeenschapsgeld, waardoor bestuurders als Theo Bovens ongeschonden in aanzien en reputatie politiek verder konden gaan.

Yvonne Valten: “Leon Frissen heeft zijn functie als hoofd van de provincie Limburg misbruikt om de malversaties van zijn CDA partijgenoot Theo Bovens en zijn partners in crime uit zijn eerder dubieus bestuursverleden, zoals het schandaal Kamer van Koophandel Zuid Limburg, met gemeenschapsgelden te verdoezelen en daarmee de gaten te dichten. Met dure, gemanipuleerde rapporten werd de waarheid verkracht. Daarbij zijn zowel onderzoeksbureau Berenschot als accountantskantoor Deloitte onder druk gezet om de feiten te verdoezelen en zaken onder het tapijt te vegen die het daglicht niet konden verdragen. Dat heeft veel geld gekost en dat heet in mijn beleving gewoon omkoping. De malversaties van Bovens en zijn bestuurlijke kompanen brachten het orkest op de rand van het faillissement. De gaten werden door de provincie Limburg gedicht. Het is zoals een lid van Gedeputeerde Staten tegen me zei: “ZE (het LSO bestuur onder voorzitterschap van Bovens) hebben er een zootje van gemaakt en WIJ, de provincie, hebben ze geholpen.””

Voor wat betreft de heer Leon Frissen focust de aangifte zich op het financieren met gemeenschapsgeld door een voltallig College Gedeputeerde Staten. Feiten werden verzwegen werden en accountants onder druk gezet, het publiek en de musici werden belogen en bedrogen met gemanipuleerde rapporten en jaarrekeningen, aldus Valten.

Theo Bovens

Voor wat betreft de heer Bovens betreft luidt haar aanklacht als volgt. De heer Bovens is de hoofdrolspeler vanaf 1995 in diverse financiële schandalen waaronder dubieuze onwettige, illegale vastgoedtransacties met gelden van de ondernemers, de Kamer van Koophandel Zuid Limburg, met als resultaat een vernietigend KPMG rapport, (2000-2001) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het KPMG rapport was een feitenonderzoek naar persoonlijke, bestuurlijke, juridische en financiële banden in grote vastgoedschandalen met de gelden van de ondernemers. De conclusie was dat er onwettig gehandeld was. Theo Bovens werd met naam en toenaam genoemd in de eindconclusie van het Ministerie van Economische zaken, maar een strafrechtelijk onderzoek vond niet plaats, aldus Valten. Zij vervolgt met “De beerput bleef gesloten en de voorstelling ging gewoon door.”

In december 2004 wordt Bovens voorzitter van het Limburgs Symfonie Orkest en neemt zijn partners in crime mee in het bestuur. Eddie Klomp, voormalig bankier, lid hoofddirectie SNS bank en Jan de Jong, lid van de Limburgse Werkgevers Vereniging, allebei hoofdrolspelers in het Kamer van Koophandel schandaal. Eddie Klomp wordt penningmeester en Jan de Jong wordt voorzitter van de Vriendenvereniging.

Volgens Valten ontploft, net als bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg ook bij het LSO, het Limburgs Symfonie Orkest vanwege gesjoemel met het orkest toebehorend subsidiegeld. De werksfeer is verziekt. Musici worden tegen elkaar uitgespeeld. De musici komen in opstand omdat met hun subsidiegeld bestuur en directie zichzelf uitgebreid fêteren met als aanleiding het 125 jaar bestaan van het orkest. De musici werden genegeerd en Bovens en de zijnen deden zich tegoed aan feesten en partijen. En ook nu bleef de beerput gesloten en werden met behulp van Leon Frissen, de toenmalige gouverneur de malversaties van Bovens en de zijnen met betrekking tot de veroorzaakte tekorten met gemeenschapsgeld gedekt. In 2008 treedt Bovens af als voorzitter, maar de penningmeester Eddie Klomp blijft aan evenals Jan de Jong als voorzitter van de Vriendenvereniging, want er mag niets ontdekt worden. Sporen moeten worden uitgewist. Want bij de Vriendenvereniging wordt net zo hard gerotzooid, aldus Valten.

Theo Bovens wordt in 2011 de nieuwe gouverneur, de hoogste functie in de provincie Limburg. En tot grote verbazing van Yvonne Valten, in 2016 de Ien Dales integriteitsprijs. Valten: “Een prijs zonder onderbouwing met als enig argument: Limburg als voorbeeld in integriteit voor de rest van Nederland. Ien Dales keert zich om in haar graf.” In april 2021, als de schandalen zich opstapelen,  stapt het voltallige college Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op. Na enkele weken wordt een meldpunt integriteit bestuurscultuur Limburg opgericht. Dat resulteerde onder andere in een rapport Wegkijken als cultuur. Volgens Valten was de opzet van het meldpunt integriteit doorgestoken kaart.

Maar ondanks deze integriteitsprijs, liepen Bovens en zijn makkers in 2019 tegen de lamp, maar er volgt nog geen deugdelijk onderzoek en zo maakt de heer Bovens een volgende stap in zijn carrière als plaatsvervangend burgemeester in Enschede, enkele maanden na zijn aftreden als gouverneur. En dan nu, lijsttrekker CDA voor de Eerste Kamer verkiezingen.

Wegkijken als cultuur, het Meldpunt Integriteit

Volgens Valten is de opzet van het Meldpunt Integriteit doorgestoken kaart met als doel de regeerperiode van Bovens zelf van iedere schijn van ambtsmisbruik, ofwel bestuurlijke of ambtelijke corruptie te vrijwaren. De onderzoekers van het Meldpunt Integriteit die deze meldingen moesten onderzoeken mochten in het verleden geen enkele relatie hebben gehad met de provincie Limburg op welke wijze dan ook. Enkele voorwaarden waren onder andere :

*De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en inlichtingen die zij in het kader van hun onderzoek ontvangen.
*De programmacommissie dient onafhankelijk te kunnen opereren van de provincie Limburg en Limburgse politieke partijen  en de commissieleden dienen op geen enkele wijze in het verleden betrokken te zijn geweest bij bestuurlijke besluitvorming in het openbaar bestuur Limburg.

Yvonne Valten: “Bij navraag gold dat ook voor leden van de begeleidingscommissie. Uiteraard, zou ik zo denken. Uiteindelijk bleken drie personen met dikke namen die gelet op hun functie en hun relatie met ofwel provinciale bestuurders of anderszins nimmer deze opdracht niet hadden mogen aanvaarden. De voorzitter van de Algemene Rekenkamer Arno Visser. Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen uit Tilburg met innige banden binnen het provinciale CDA en Kitty Nooy, voormalig hoofd BIOM, Bureau Integriteit Openbaar Ministerie, allemaal prominenten. Dan de begeleidingscommissie van deze onderzoekers, dat bleek onderzoeksbureau Berenschot te zijn. En…waarachtig, wat een toeval, dezelfde meneer die namens Berenschot het onderzoek naar Bovens en zijn partners in crime,  zijn hartsvrienden vanuit de Kamer van Koophandel Zuid Limburg, die de verziekte sfeer bij het Limburgs Symfonie Orkest had onderzocht in opdracht van de toenmalige gouverneur Leon Frissen, bleek de begeleider van deze commissie zwaargewichten. En wel, de heer Ronald van der Mark van onderzoeksbureau Berenschot. En hoe luiden de voorwaarden ook alweer? Ik citeer nogmaals: commissieleden dienen op geen enkele wijze in het verleden betrokken te zijn geweest bij besluitvorming in het openbaar bestuur Limburg. Er is een mooie taak weggelegd voor de Rijksrecherche en niet te vergeten de FIOD. Het rapport “Engelen bestaan niet”, zoals opgesteld door de door mij genoemde prominenten, dient dan ook vernietigd te worden.”

Yvonne Valten heeft deze aangifte niet zomaar gedaan. Haar aangifte is onderbouwd met bewijsstukken uit de periode 1995 – 2022, onder andere de bijlage 11 van de aangifte van 5 mei 2008, waarbij volgens haar 2 miljoen euro zichtbaar is verdwenen bij het Limburgs Symfonie Orkest door malversaties.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: