Klassenjustitie – Epiloog van prof. AA Quaedvlieg in AMI 2006 P 161 door ir. Alfred Mol

neoliberalisme is een fascisme

Citaat Quaedvlieg:
Dit betreft Auteursrecht ingeroepen voor een kinetisch schema dwz verzameling van chemische reacties. Bij de selectie van de gegevens heeft de persoonlijke visie van de makers van het schema een belangrijke rol gespeeld.
Kort geding, geschil over de auteursrechtelijke bescherming van een kinetisch schema dat onderdeel vormt van een computerprogramma voor de petrochemische industrie; werk in de zin van art. 1 en 10 Aw. 1912?, maatstaf; motiveringseisen, onbegrijpelijk oordeel.”

Prof. AA Quaedvlieg heeft in magazine AMI 2006 op P 161 een opvallend Epiloog. Quaedvlieg heeft vermelding gemaakt van Klassenjustitie in Nederland, maar de term Klassenjustitie diplomatiek achterwege gelaten (wellicht om geen vijanden te maken). Quaedvlieg meldt: “Nog sterker dan het geval is bij nabootsing door concurrente, lijkt de Nederlandse rechter een reflex van afkeuring te hebben waar oud-werknemers hun ex-werkgever beconcurreren met bij deze laatste verworven specifieke resultaten van inspanningen en inzicht………………..
Natuurlijk zijn er grenzen gesteld aan het gebruik door oud-werknemers van het  immateriële kapitaal van hun vroegere werkgever, maar die werknemers (of: startende concurrenten) hebben niettemin aanspraak op een vrije uitoefening van beroep en bedrijf
.”

De Hoge Raad heeft in 2006 beslist dat het kinetisch schema valt onder auteursrecht, hoewel de Adv-Gen. prof. DWF Verkade juist negatief had geadviseerd. Ook prof. Quaedvlieg spreekt van een “onbegrijpelijk oordeel”. Ook andere Nederlandse juristen waren het niet eens met de HR. Collega hoogleraar Hugenholtz is het in grote lijnen eens met Quaedvlieg. Hugenholtz trekt ook fel van leer tegen het recent verlenen van auteursrecht op de samenstelling van parfum, ref: Lancome-Kecofa zaak. Zie ook het kritische Hugenholtz artikel: “Auteursrecht op alles“. URL: http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz
Ook internationaal is er flinke kritiek op de positie van Hoge Raad mbt auteursrecht voor een Kinetisch Schema. In het recente en bekende “Research handbook on the future of EU copyright” (van leading EU juristen), page 72 wordt dan ook kritisch geoordeeld mbt de NL auteursrecht interpretatie“Further, that the Netherlands is now at odds with other Member States (notably France)….”en “Another example of unwarranted extension is the protection of a ‘kinetic scheme’ by the Netherlands Supreme Court in Technip Benelux BV v Arie Gerhard Goossens…..” URL: http://tinyurl.com/35pwdft
De echte uitsmijter is van het EHRM in 2012. Prof Dirk Visser hierover: “Het lijkt erop dat het EHRM met “Football Dataco”  naast de geschriftenbescherming ook heeft afgerekend met de omstreden Technip-theorie van de Hoge Raad  die inhield dat ook een “op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker” aanleiding kan geven tot auteursrechtelijke bescherming van een kinetisch schema dat werd gebruikt in de petrochemische industrie. Dergelijke bescherming van een gegevensverzameling met bij uitstek technische know-how via de achterdeur van het auteursrecht werd door velen systematisch en principieel onwenselijk gevonden.”  https://www.boek9.nl/boek9-berichten/football-dataco-rekent-ook-af-met-technip

FYI Op zich ben ik nauw betrokken bij deze zaak. Immers dit betrof software door mij oorspronkelijk aangeboden. Tgv dit arrest van de HR in 2006 werd dit vlot gebruikt door het Haagse Hof Fasseur-van Santen in 2006. In 2012 tgv EHRM is dan gebleken dat dit arrest (en verbod) misplaatst is geweest. Hof Fasseur-van Santen en de Hoge Raad spannen zich in om Technip te helpen, en worden dan gecorrigeerd door  het EHRM….. Le trompeur trompé….. Deze terechtwijzing van de Hoge Raad is mooi op zich, anderzijds is die 30-jarige procedure ten voordele van Technip beslist.

Bij het Kort Geding 93/677 maakte KTI/ Technip gebruik van informatie verkregen bij de US procedures in Philadelphia en Los Angeles in 1989-1992. Dus heb ik mijn US advocaat ook gevraagd om de US depositions van de Italiaanse makers te produceren om mijn positie te ondersteunen. Daar maakte KTI fel bezwaar tegen…… Ergo, de US judge besliste dat die depositions niet aan mij afgegeven hoefden te worden. Het Kort Geding werd op verzoek van KTI (?!)  8 maanden vertraagd. Dan zou er geen spoedeisende zaak meer zijn en geen reden voor KG. Echter KG rechter Numann wilde toch dat KG – en zitting zonder griffier/ pottenkijker.
Mijn procedures in Den Haag hebben 30 jaar geduurd…. Diverse malen het Hof gewraakt vanwege het traineren, dat werd vlot afgewezen. De klacht bij het EHRM obv Art. 13 t.w. “redelijke termijn“ werd door het EHRM wel vlot toegewezen, m.a.w. de Staat werd veroordeeld. De HR, Hof en de ArrRb hebben zich bij diverse gelegenheden ingespannen om mij te benadelen dwz Klassenjustie bij mijn procedures van 1993-2010 o.a. onrechtmatige gijzeling, KG rechter EJ Numann: ten onrechte doen voorkomen dat ik geheime know-how zou hebben gepikt (zie Affidavit advocaat mr Huib Mars), zittingen zonder griffier, het 7-page rapport van prof DWF Verkade niet willen bespreken – anders was de procedure al in 1996 beëindigd in mijn voordeel. NB Prof. DWF Verkade heeft vastgesteld dat KTI/ Technip geen Auteursrecht dmv de geproduceerde Agreements kan hebben verkregen zoals gesteld. Zie https://alfred-mol.vpweb.be/https://alfred-mol.vpweb.be/

Na het eindarrest van het Hof dan nog een procedure begonnen obv Art. 6 “unfair trial” bij het EHRM in Maart 2011. Echter in Juni 2013 meldde het EHRM dat deze procedure niet inhoudelijk behandeld kon worden (tgv budget). Ergo: ook in 2019 er is nog geen gesloten stelsel van rechtsmiddelen….

Conclusie:

Het optreden van de Haagse I.E. rechters is partijdig en niet objectief. Rechters treden op zonder griffier, gebeurtenissen op de zitting worden bewust verdraaid met als gevolg onnodig jarenlange procedures, veroordeling door het EHRM, 128 dagen onrechtmatige gijzeling en dubieuze vonnissen en arresten. Er is sprake van corruptie/ fraude en Klassenjustitie. Het lijkt er op, dat De Bende van Oss wordt voortgezet in Den Haag.
Het is te wensen, dat er een echt onafhankelijk onderzoek naar Klassenjustitie komt. Nog een nep-onderzoek op last van het Ministerie door b.v. WODC hebben we niet nodig.

Bijlagen:

  1. Epiloog Quaedvlieg
  2. Affidavit van mr Huib Mars
  3. Research handbook on the future of EU copyright – P72
  4. Screendump van de Pleitacademie bv

Een gedachte over “Klassenjustitie – Epiloog van prof. AA Quaedvlieg in AMI 2006 P 161 door ir. Alfred Mol

Voeg uw reactie toe

  1. Prof. Dirk Visser oordeel over arrest v/d Hoge Raad in zaak Technip: “𝙐𝙞𝙩𝙚𝙞𝙣𝙙𝙚𝙡𝙞𝙟𝙠 𝙝𝙚𝙚𝙛𝙩 𝙙𝙚 𝙃𝙤𝙜𝙚 𝙍𝙖𝙖𝙙 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙥 𝙯𝙖𝙖𝙠 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙚𝙚𝙧𝙡𝙞𝙟𝙠𝙝𝙚𝙞𝙙𝙨-𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙗𝙪𝙞𝙠 𝙜𝙚𝙫𝙤𝙡𝙜𝙙”. Dwz niet geoordeeld obv feiten & wetgeving, maar is afgegaan op de “reflex van afkeuring” – als vermeld door prof. AA Quaedvlieg in zijn Eplioog bij dit arrest in AMI 2006 P 161.

    Like

Laat een reactie achter op Alfred Mol Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: