Antwoord van minister Grapperhaus op schriftelijke vragen van Michiel van Nispen (SP) over WJP Rule of Law Index.

 

wjp-cpi

In Civis Mundi #75 nam oud-politicus Michel van Hulten een voorschot op de nieuwe CPI-index die op 29 januari 2019 verschenen is. Volgens van Hulten valt er het nodige aan te merken op deze index.

In een aantal artikelen 1,2,3 op de blog watunietindekrantenleest.com werd eerder bericht dat ook aan de World Justice Project (WJP)  Rule of Law Index niet zo veel waarde kan worden gehecht.

Dit was dan ook reden voor Michiel van Nispen (SP) om hierover schriftelijke vragen te stellen aan minister Grapperhaus en Dekker.

Eerder had  de Raad voor de Rechtspraak ook al moeten toegeven dat de vraag gerechtvaardigd was welke waarde je aan dit onderzoek kunt hechten.

Het antwoord van minister Grapperhaus kunt u hier lezen. Uit het antwoord blijkt dat de minister zich niet goed heeft laten voorlichten door zijn ambtenaren.

De organisatie YouGov heeft namelijk  het onderzoek niet uitgevoerd zoals hij beweert. Dit heeft You Gov mij schriftelijk laten weten. Toen dit werd terug gekoppeld naar WJP kreeg ik te horen dat het onderzoeksbureau Speedlink het onderzoek zou hebben uitgevoerd, maar die konden mij dat niet bevestigen. Verder kan ik me ook niet voorstellen dat de minister  over de vragen beschikt die aan de burger respondenten gesteld zijn. Die hadden namelijk weinig van doen met de rechtspraak, maar meer met corruptie.

Op de site van Risk & Compliance bleef de WJP Rule of Law Index onlangs ook al niet onopgemerkt.

Het lijkt erop dat elk flutonderzoek waarvan de resultaten  de overheid goed uitkomt met hand en en tand verdedigd wordt en de voorspelling van Michel van Hulten dat  de  CPI-index  ongenuanceerd zou worden overgenomen door de mainstream media is gelukkig niet bewaarheid. In de Volkskrant van 29.01.19 schreef Peter de Waard een kritische beschouwing over deze index.

Nu is het afwachten of de mainstream media in de toekomst ook wat kritischer durven te kijken  naar de Rule of Law Index van WJP.

 1. https://watunietindekrantenleest.com/2018/06/12/de-volkskrant-heeft-geen-ruimte-voor-weerwoord-tegen-mr-frits-bakker/
 2. https://watunietindekrantenleest.com/2018/08/09/is-de-nederlandse-rechtspraak-echt-wel-zo-goed-als-enquetes-beweren/
 3. https://watunietindekrantenleest.com/2019/01/02/mr-bakker-kan-het-nog-steeds-niet-laten/

Een gedachte over “Antwoord van minister Grapperhaus op schriftelijke vragen van Michiel van Nispen (SP) over WJP Rule of Law Index.

Voeg uw reactie toe

 1. Nogal vage praat namens de minister.. –
  Met betrekking tot de civiele rechtspraak, met name Intellectueel Eigendom kan ik melden, dat hierbij nogal willekeur plaatsvindt. Prof. A A Quaedvlieg bespreekt in magazine AMI 2006 op P 153-161 het arrest bij procedure 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙥 𝙫𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙨𝙨𝙚𝙣𝙨. Bij het Epiloog meldt Quaedvlieg dat de Nederlandse rechter een 𝙧𝙚𝙛𝙡𝙚𝙭 𝙫𝙖𝙣 𝙖𝙛𝙠𝙚𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 toont in het geval een ex-werknemer zijn oude werkgever beconcurreert. Dit wil zeggen 𝐤𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞
  .
  Het gevolg v/d Klassenjustitie v/d Haagse I.E. (Intellectueel Eigendom) rechters is,dat deze partijdige opstelling leidt tot onzinnige vonnissen bij Kort Geding, ArrRechtbank, Hof en ook Hoge Raad.
  Bij mijn KG 93/677 verdraaide KG rechter mr EJ Numann de gebeurtenissen. Dit was een zitting zonder griffier, dus Numann kon draaien zo veel hij wilde. Eiser KTI bv stelde dat ik de geheime know-how zou hebben gepikt van KTI. Dit heb ik op de zitting heftig ontkend, daarop vroeg de KG rechter aan de advocaat van KTI of die bewering nou wel of niet correct was. En ook advocaat S. de Wit moest expliciet toegeven, dat die beschuldiging niet klopte. Zie ook de Affidavit van mr Huib Mars. NB Die know-how was niet geheim, die know-how was ter inzage op de Bib v/d Politeco in Milaan. Echter in zijn vonnis deed Numann toch voorkomen alsof ik die geheime know-how zou hebben gepikt. Ergo, partijdig vonnis.

  Bij de zitting ArrRb vroeg vz JHPJ Willems vooraf of iemand bezwaar had als de griffier naar een andere zitting zou gaan. Verbazingwekkend… Hierop heb ik direct gemeld, dat ik de aanwezigheid v/d griffier noodzakelijk achtte. Echter vz WXillems vertelt mij, dat ik mijn mond moet houden en stuurt de griffier naar elders. Ongehoord… Bij de behandeling bij de ArrRb had mijn advocaat een nuttig 7-page rapport van prof. DWF Verkade ingebracht. De conclusie van prof. Verkade was duidelijk: eiser KTI had geen Auteursrecht verkregen v/d Italiaanse makers. Echter de vz v/d rechtbank mr JHPJ Willems deed in zijn vonnis net alsof er geen rapport Verkade was.

  Mijn advocaat mr R. de Lauwere vroeg per rekest in 1996 toestemming voor verhoor van getuigen. Wij wilden op korte termijn verhoren, zodat de getuigen niet door eiser bewerkt konden worden. Daar was eiser KTI pal tegen, blijkbaar bang dat de waarheid zo aan het licht zou komen. Rechter Dil-Stork besliste ook tgv eiser KTI: nog geen toestemming voor verhoren.
  Bij het appel zorgde vz mr Fasseur-van Santen steeds voor vertraging. In interim-arrest had het Hof wederom geen aandacht voor rapport Verkade, en gaf zo de bewijslast aan mij. NB Terwijl prof. Verkade aangetoond had, dat eiser geen Auteursrecht had verkregen. Pas in 2004 (!) konden we met de verhoren beginnen. Ivm het traineren door het Hof heeft mijn advocaat 2X wraking gedaan. Dat werd vlot afgewezen door de wrakingscommissie. Daarop dan klacht ingediend bij het EHRM. Daar trok de Staat direct het boetekleed aan: ja, het eea was onacceptabel en de Staat wilde settlen. Daar had ik geen zin in: settlen voor peanuts en dan afstand van rechten…. Gevolg het 𝐄𝐇𝐑𝐌 𝐯𝐞𝐫𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐢𝐯𝐦 “𝐫𝐞𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐣𝐧” dwz Art. 13 in 2009.

  Het Hof maakte direct gebruik v/h arrest v/ d Hoge Raad in de zaak 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙥 𝙫𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙨𝙨𝙚𝙣𝙨 in 2006, dat het kinetisch schema onder Auteursrecht valt. Op zich was dit merkwaardig, immers het Hof Amsterdam had in deze zaak beslist dat er 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐀𝐮𝐑 𝐨𝐩 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞 rust. De 𝐀𝐝𝐯-𝐆𝐞𝐧. 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐚𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐬𝐞𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐨𝐨𝐤 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐞𝐟 en dan 𝐭𝐨𝐜𝐡 𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐝𝐚𝐭 𝐀𝐮𝐑 𝐭𝐨𝐞𝐩𝐚𝐬𝐛𝐚𝐚𝐫 was. In zijn bespreking in AMI 2006 stelde 𝐐𝐮𝐚𝐞𝐝𝐯𝐥𝐢𝐞𝐠 𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐧𝐛𝐞𝐠𝐫𝐢𝐣𝐩𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐞𝐥 𝐰𝐚𝐬 en dat deze beslissing een grove vergissing of een revolutie zou zijn.
  In 2012 in een analoge case tw 𝙁𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝘿𝙖𝙩𝙖𝙘𝙤 besliste het 𝐄𝐇𝐑𝐌 𝐝𝐚𝐭 𝐳𝐨’𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐀𝐮𝐑 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐦𝐝, maw hierdoor werd het arrest v/d HR bij 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙥 𝙫𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙨𝙨𝙚𝙣: “𝐧𝐮𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐨𝐢𝐝”. Hierop reageerden prof. Dirk Visser e.a. uitgelaten, dat dat arrest v/d HR was afgeschoten.
  Conclusie: de HR heeft zich obv Klassenjustitie partijdig ingespannen voor Technip en wordt dan door het EHRM terecht gewezen. Dat mag toch niet gebeuren

  De Hoge Raad wees mijn 2 opeenvolgende, redelijke klachten vlot af in 1998/2000. De procedure was al te ver….!?. Echter de procedure zou noig tot 2010 duren, dwz onzinnig arrest.

  Ergo: 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐞𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐍𝐋 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐩𝐫𝐚𝐚𝐤 𝐭𝐨𝐩 𝐢𝐬. Mss beter eens te luisteren naar prof. AA Quaedvlieg, DWF Verkade, Dirk Visser cs.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: