Markeerpunt

Angela Merkel en Mark Rutte In De Beekdaeler van 7 december 2021 verscheen een artikel van de vaste columnist mr. J.J.A. Jetten over het  afscheid van Angela Merkel en hoe Mark Rutte afscheid zou kunnen nemen: Het was een sobere maar strakke militaire taptoe, waarmee Angela Merkel na 16 jaar onafgebroken bondskanselier van Duitsland te... Lees verder →

Slachtoffer ritueel misbruik: Geef ons onafhankelijk onderzoek! – Erik van der Horst en Esther

De bovenstaande en bijbehorende video oproep verscheen onlangs bij Cafe Weltschmerz. In oktober 2020 nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan, waarin een onderzoek werd gelast naar de aard en de omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen in Nederland. Dit naar aanleiding van de uitzending ‘Glasscherven en duistere rituelen’ van het radioprogramma Argos... Lees verder →

Kindermisbruik

Op deze blog zijn al herhaaldelijk artikelen over vermeend kindermisbruik geschreven. Op 16 november j.l. sprak Erik van der Horst bij Cafe Weltschmerz met een van deze slachtoffers. Afgelopen zaterdag werd in de VK in een interview met schrijfster Yvonne Keuls Café Weltschmerz door de VK nog weggezet als een platform waar complotdenkers onderdak vinden.... Lees verder →

DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT: VERRAAD VAN DE NEDERLANDSE WETGEVER?

 Waarom de Algemene wet bestuursrecht geen onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak waarborgt! Op 17 december 2020 presenteerde de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar rapport(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) ‘Ongekend onrecht’ uit. De commissie constateert in het rapport dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Dit verwijt treft niet alleen de... Lees verder →

Eerlijke advocaat gezocht!

De moeder van een van de slachtoffers van vermeend kindermisbruik was afgelopen week op bezoek bij een van de topadvocaten in Nederland om te vragen of die haar zaak wilde behartiggen. Deze advocaat toonde weinig interesse en wilde ook meteen weten of er wel geld aanwezig was. De moeder en haar medestrijder, die onlangs veroordeeld is... Lees verder →

CHECKLIST VAN VEREISTEN VOOR DE TEN UITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN, AFSCHRIFTEN, GROSSEN EN EXPLOTEN  IN HET CIVIELRECHT

Samenvatting: In het elektronisch  journaal van de Nederlandse rechtspraak van de 21e eeuw, Hollandpromote.com (november 2021) geeft Prof.Dr.ir. Anton F.P. van Putten een checklist om te bepalen of we te maken hebben met een rechtsgeldig opgemaakte rechterlijke beslissing ( vonnis, arrest of beschikking), grosse (lees executoriale titel) en vervolgens een geldig gerechtsdeurwaardersexploot. De praktijk leert dat veel gerechtsdeurwaarders... Lees verder →

AH-erlebnis

In de Beekdaeler van 3 november 2021 hield de vast columnist mr. J. Jetten een beschouwing over “Aha-erlebnis”. Helaas wordt de Beekdaeler op dit moment alleen in papieren vorm uitgegeven en kan het artikel niet meer online gelezen worden in de Beekdaeler. Door mr. J. Jetten: Een van de grofste nieuwsberichten afgelopen week was de... Lees verder →

Is dit echt een broodje aap verhaal?

De afgelopen maanden zijn er op deze blog herhaaldelijk artikelen verschenen over vermeend kindermisbruik in Nederland, dat door justitie wordt afgedaan als broodje aap verhalen. Een van de zaken die steeds naar voren komt is de zaak van Lisa, waar het onderzoeksprogramma Argos van HUMAN en VPRO  vanaf  2018 ook de nodige aandacht aan geschonken... Lees verder →

Is de Rechtspraak nog openbaar?

Op het Risk & Compliance Platform Europe verscheen op 27 oktober j.l. een artikel van de bekende publicist mr. Paul Ruijs over een klokkenluider die op nogal onorthodoxe wijze aandacht probeert te vestigen op het vermeende kindermisbruik in Nederland. Het artikel is hieronder ook te lezen en op het einde kunt u lezen wat de... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑