Nederlandse rechtsstaat stabiel op wereldranglijst

In het Advocatenblad van 12 maart 2020 werd melding gemaakt dat de Nederlandse rechtsstaat voor het vijfde achtereenvolgende jaar de vijfde positie van de zogenaamde Rule of Law Index 2020 van het World Justice Project (WJP) bekleedt. Evenals de Corruption Perceptions Index (CPI) van Tranparency International (TI) moet de Rule of Law Index van het... Lees verder →

Journalistieke discriminatie

Inleiding: Onderstaand opiniestuk is afkomstig van de blog justcorrupt.org en beschrijft het fenomeen van journalistieke discriminatie in België. Net zoals in Nederland is het in België zeer moeilijk om integriteitskwesties binnen de rechterlijke macht publiekelijk ter discussie te stellen. Journalistieke discriminatie Discrimineert u wel eens? Of bent u een racist? Nee? Mooi.Registreert u dan even... Lees verder →

‘ COURT FIXING’ IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK FICTIE OF REALITEIT

In het elektronisch  journaal van de Nederlandse rechtspraak van de 21e eeuw, Hollandpromote.com, beschreef prof. dr.ir. van Putten in 2015 een onderzoek naar ‘court fixing’ in de Nederlandse rechtspraak. Samenvatting In de sportwereld is ‘match fixing' een inmiddels algemeen bekend begrip. Bewijzen van het bestaan van match fixing zijn aanvaard, gepubliceerd en strafrechtelijk vervolgd. Eerst... Lees verder →

LIEGENDE RECHTERS

Door dr. Jose Eustatia (Willemstad, Curaçao) Volgens mr. CHWM (Kees) Sterk, tot 31 december 2019 lid van de Raad voor de rechtspraak, voelen rechters zich steeds onbehaaglijker. Ze vinden dat politici meer en meer hun integriteit ter discussie stellen. Dat rechters in Nederland zich steeds minder op hun gemak voelen, komt omdat ze niet gewend... Lees verder →

Open brief aan minister Dekker

Trias politica Op dit moment leeft er een levendige discussie over de trias politica, de scheiding der machten.  Volgens de voorman van FvD, Baudet, gaan rechters teveel op de stoel van politici gaan zitten en  van de andere kant hoor je tegelijkertijd dat de politiek zich niet op het terrein van rechters moet begeven. Corruptie... Lees verder →

DE VIJANDSCHAP TUSSEN MACHT, RECHT EN WAARHEID (2) In POLITIEK, RECHTSPRAAK, BANKEN, RELIGIES EN MEDIA Quo Vadis Mundus?

In het elektronisch  journaal van de Nederlandse rechtspraak van de 21e eeuw, Hollandpromote.com, beschreef  prof. dr.ir. van Putten reeds enige tijd geleden een onderzoek naar de vraag ‘wat is waarheid’ en wat is fake nieuws. Bestaat waarheid? Een artikel dat aan actualiteit nog steeds niet heeft ingeboet. SAMENVATTING In onze maatschappij bestaat meer dan ooit... Lees verder →

Hoe koop je een rechter om?

Voor de goede orde. Het onderstaande opiniestuk dat afkomstig van http://www.justcorrupt.org is NIET van toepassing op Nederland.... hoewel?  Er bestaat tenslotte niet voor niets een regel in de leidraad voor rechters waarin staat dat ze geen geschenken en giften moeten aannemen van procespartijen terwijl onomstoten vast staat dat er  Nederlandse rechters zijn die  zich tegen... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑